Textila uttryck

Text & Bild:  Rickard Gunnarsson

På Aoseum har det under en månads tid funnits en utställning om textila uttryck. Tanken bakom utställningen var att visa upp olika formgivare och visa på bredden i det textila. Det var allt från konst, mode och tyger. De hade också valt att visa upp några lokala konstnärer så som Maria Blombärg, Irene Håkansson, Ann Stiberg och Kattarina Yxhufvud. Utställningen blev redan från början välbesökt och en av besökarna var en slöjdlärare, Ylva Rappe, på Rönnowskolan.

– Det kom fram en lärare och presenterade sig och tyckte att vi skulle göra något av denna utställningen tillsammans med niorna på skolan, berättar Kerstin Wergeni Wasberg, som är en av dom som håller i den textila utställningen.

Hennes tanke blev till verklighet och en fredag i november tog Aoseum emot alla nior från Rönnowskolan i två omgångar. Eleverna hade fått var sitt häfte med frågor som de skulle gå runt och få besvarade. Många av eleverna tog det på största allvar och lade ner massor av tid att kika runt och ta reda på all information de kunde om de olika utställningsföremålen.

– Vi är väldigt glada för denna respons och detta samarbete och vi hoppas att det skulle kunna komma fler tillfällen med andra utställningar, säger Kerstin.

Hon berättar också att Aoseum genom året breddat sitt utbud och sina aktiviteter men att det i grund och botten fortfarande är konst och form tillsammans med jazzen som är deras huvudinriktning. Kerstin ser också möjligheter till ytterligare material som skulle kunna komma in som ett tema på en utställning, och hon välkomnar gärna fler elever och fler skolor till att ta kontakt och komma till Aosuem i fler samarbeten framöver. 

Lämna ett svar