Vi Syns i Åhus är ett gratismagasin som utkommer 11 ggr om året. Utdelning sker till samtliga brevlådor i Åhus, Horna, Rinkaby, Ripa, Yngsjö, Furuboda, Nyehusen, Åhus Kärr, Degeberga, Gärds Köpinge  ochEveröd.

Under säsong ingår givetvis områdets sommarstugor i utdelning.

Du hittar även tidningen hos alla våra annonsörer och på allmäninrättningar som turistbyrån, olika turistboende, vårdcentral, restauranger mm.

Upplagan är under vår & sommar ca 12.000 ex och minskar något under höst & vinter då sommarstugorna står tomma.

Läs senaste numret

Här kan du läsa det senaste numret

Annonsera
Att annonsera lokalt har många fördelar.
Prislista

Priser för olika annonser 

Utgivningsplan 2018

Alla utgivningsdagar samt deadlines för 2018