Vi Syns i Åhus är ett gratismagasin som utkommer 11 ggr om året. Utdelning sker till samtliga brevlådor i Åhus, Horna, Rinkaby, Ripa, Yngsjö, Furuboda, Nyehusen, Åhus Kärr, Degeberga, Gärds Köpinge  ochEveröd.

Under säsong ingår givetvis områdets sommarstugor i utdelning.

Du hittar även tidningen hos alla våra annonsörer och på allmäninrättningar som turistbyrån, olika turistboende, vårdcentral, restauranger mm.

Upplagan är under vår & sommar ca 12.000 ex och minskar något under höst & vinter då sommarstugorna står tomma.

Annonsplats

Läs senaste numret

Här kan du läsa det senaste numret

Annonsera

Att annonsera lokalt har många fördelar.

Utgivningsplan 2018/2019

Alla utgivningsdagar samt deadlines för 2018/2019